Ulaz za korisnike


Hronološki registar propisa objavljenih u "Službenom glasniku USK-a"


Registar 2022. (1-37)
Registar 2023.
Za sva pitanja vezano za pretplatu, predračun i korisnički račun
kontaktirajte putem telefona 037/ - ili putem e-maila: sluzbeniglasnikusk@vladausk.ba

Za prijavu tehničkih problema,
kontaktirajte putem maila: izet.sadikovic@vladausk.ba

* Više o Službenim glasnicima